Ulice na slovo 1, Kruševac

1. južnomoravske brigade
12. pešadijskog puka
1300 kaplara
17. srpske brigade