Ulice na slovo o, Kruševac

Obilićeva
Omladinska
Oplenačka
Orašačka
Ostrva Vida