Ulice na slovo p, Kruševac

Partizanke Dijane
Patrijarha Čarnojevića
Pavla Jurišića Šturma
Pepeljevačka
Pere Segedinca
Perside Šišković
Petra Ilića
Petra Kočića
Poručnika Božidara
Predraga Stanojevića
Pretrešnjanska
Prištinska
Prizrenska
Prnjavorska
Profesora Rasulića
Profesora Vujića
Prokupačka
Prvomajska
Pustorečka
Puškinova